Høysfjellhytte

OVERSIKT

Sigurdsheller hyttene (eid av Statskog) ved Øyarvatn er en del av «Heibergkulturen» og kan leies gjennom Sirdal Huskyfarm i sommersesongen. Hyttene ble satt opp av Thorvald Meyer Heiberg i 1915 og restaurert i år 2000.

 

Hyttene er et «levende museum» fullt av historier i et spennende område med mange kulturminner. Hyttene har 10 sengeplasser og er ofte destinasjon for turer med hundespann om vinteren.

 

Om sommeren har hyttene lett adkomst til fots eller fra Øyarvatn med båt eller kano. Ca 1 km fra Siggurdsheller finner du Sirdals lengste sandstand langt inne på fjellet. Sigurdsheller ble varig vernet av Riksantikvaren våren 2019.

 

Om høsten tilbyr vi opplæring i rypejakt i samarbeid med Statskog.

Kontakt oss hvis du ønsker å bestille.